And action!

9
arch.własne

„Spectre” 52 minuta i 58 sekunda filmu. James Bond jest w austryjackim Tyrolu, w Soelden. Chwilę później zachwyca widzów architektoniczna bryła o chwytliwej nazwie Ice-Q. To olśniewająca szklana kostka, która gra rolę futurystycznej prywatnej kliniki Hofflera. Tam właśnie po raz pierwszy Bond (Daniel Craig) spotyka się z panią psycholog Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux).

„Spectre” 52 minute 5and 8 seconds of the movie. James Bond is in Austrian Tyrol, in Soelden. Moment later, the viewers are amazed by the architectural solid with a catchy name Ice-Q. It’s a dazzling glass cube that plays the role of a futuristic private Hoffler clinic. This is where Bond (Daniel Craig) meets psychologist Mrs. Madeleine Swann (Léa Seydoux) for the first time.

bond1
www.iceq.at

Obiekt powstał na szczycie Gaislachkogl, na wysokości 3048 m. n.p.m. i jest totalnie odlotowy. Bryła jest ostra, wyraźna, lodowata (ice, ice, baby!), a jednocześnie bardzo hot! Jestem wielką fanką takiej architektury. Szklana fasada o powierzchni 900 m2 ma czystą, estetyczną, prostą i futurystyczną formę.

The object was built on the top of Gaislachkogl, at an altitude of 3048 m. and it’s totally aroused. The solid is sharp, with freezing look (ice, ice, baby!), and at the same time very hot! I am a huge fan of such architecture. The glass facade with an area of 900 m2 has a clean, aesthetic, simple and futuristic form.

2
www.iceq.at

Historia pięknej lokalizacji udostępnionej dla turystów sięga roku 1966, gdy na potężny szczyt Gaislachkogl można było wjechać kolejką linową. Widzowie turystyki górskiej docenili potencjał tego wyjątkowego szczytu, gdzie zbudowano pierwszą restaurację. Po 50ciu latach stary już budynek restauracji po raz ostatni przywitał wyjątkowy wschód słońca na Gaislachkogl późnym latem 2012 roku. Następnie został zburzony. Niedługo potem rozpoczęły się prace budowlane nad nowym, ambitnym projektem  – Ice Q. W grudniu 2012 otwarto super ekskluzywne miejsce dla smakoszy na 3048 metrach n. p. m. Od tego czasu restauracja oferuje wyśmienitą kuchnię, wyrafinowane wina oraz w bonusie zapierający dech w piersiach widok na dolinę trzytysięcznych gór. Ice Q w liczbach to: 130 miejsc w środku, 82 miejsca na tarasie i taras na dachu, z którego roztaczają się obezwładniające w swym pięknie panoramiczne widoki.

The history of the beautiful location available for tourists reaches back to 1966, when the powerful Gaislachkogl peak could be reached by cable car. Mountain tourism spectators appreciated the potential of this unique summit, where the first restaurant was built. After 50 years, the old building of the restaurant has once again welcomed the unique sunrise at Gaislachkogl in late summer 2012. Then he was demolished. Soon after, construction works began on a new, ambitious project – Ice Q. In December 2012, a super exclusive gourmet place was opened at 3048 meters above sea level. Since then, the restaurant offers fine cuisine, refined wines and a breathtaking view of the a valley of three-thousand high mountains. Ice Q in numbers is: 130 seats in the middle, 82 seats on the terrace and a roof terrace, from which you can admire panoramic views that overwhelm in its beauty.

map
www.andaction.soelden.com

 

7
arch.własne
18
arch.własne
66
arch.własne

Tak, Ice-Q na Gaislachkogel jest ekskluzywne, nowoczesne, porywające. Zapewne czas pokaże, że bryła pięknie się zestarzeje. To idealne miejsce dla odwiedzin Agenta 007. W styczniu i lutym 2015 r. do Sölden (must be austryjackich Alp) przybył Daniel Craig wraz z ekipą filmową liczącą pięćset osób. Chyba nigdzie indziej nie ma bardziej widowiskowego zimowego miejsca. Obfity śnieg oraz tunel lodowcowy są idealną scenerią zajęć akcji. Dolina Ötztal stała się tłem dla kluczowych i szybkich filmowych scen akcji.

Yes, Ice-Q at Gaislachkogel is exclusive, modern, thrilling. Probably time will show that it gets old in a beautiful way. It is an ideal place for visiting Agent 007. In January and February 2015, Daniel Craig and a film crew of five hundred arrived in Sölden (a must-be Austrian Alps). I guess there is no more spectacular winter place anywhere else. Large & rich snow and a glacial tunnel are perfect setting for action classes. The Ötztal Valley has become the backdrop for key and fast movie action scenes.
4
www.iceq.at

Po filmie zostało wspomnienie, tymczasem Ice-Q można nie tylko odwiedzić i zamówić tu proteinowy drink (który zresztą niezadowolił samego Bonda), szczyt może być tłem do przyjęć, spotkań, seminariów oraz (uwaga!) zaślubin!

After the film there is a memory, in the meantime you cab visit Ice-Q and order a protein drink (unfortunately dissatisfied by Bond), the summit can be a background for parties, meetings, seminars and (note!) wedding!

14
arch.własne

I pozostało tylko dobre wspomnienie.

And only the good memory remainded.

21
arch.własne