Have a good room!

Have a good day!

Inżynierka architektka-  Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki.

Ilustratorka- członkini PRO Domestica Club

Ekonomistka-  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Katedra Ekonomika Przedsiębiorstw.

Zapraszam do współpracy.

Agnieszka Przybylska

Engineer architect- Sopot Academy of Applied Sciences, Faculty of Architecture, Engineering, and Art.

Illustrator- a member of PRO Domestica Club.

Economist- University of Gdansk, Faculty of Management, Department of Economics of Enterprises.

Enjoy my works!

Agnieszka Przybylska