Have a good room!

Have a good day!

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Zarządzania Katedra Ekonomika Przedsiębiorstw, ukończyłam kurs projektowania wnętrz I i II stopnia Prowadzony przez Placówkę Oświatową Art &
Decor w Warszawie, aktualnie studiuję w Sopockiej Szkole Wyższej na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki. Jestem członkiem PRO Domestica Club, gdzie cyklicznie uczestniczę w kursach dla architektów & ilustratorów oraz współtworzę kreatywną rewolucję.

Przez ostatnie 12 lat pracowałam w branży budowlanej na etapie wykonawstwa. Byłam częścią zespołu, który realizował takie projekty jak rekonstrukcja terminala T2 na lotnisku CDG w Paryżu, budowa dworca kolejowego Liège-Guillemins w Belgii (projekt Santiago Calatrava) czy budowa Muzeum Fundacji Louis Vuitton w Paryżu (projekt Frank Gehry).

Moje usługi projektowe wyróżnia fakt, że każdy projekt poddaję cyklicznej superwizji inżynieryjno-budowlanej.  Dzięki tym konsultacjom moje artystyczne wizje nie odrywają się od problematyki wykonawczej oraz prawno-budowlanej rzeczywistości.

Moje ilustracje krążą głównie wokół architektury. Proponuję alternatywne spojrzenie na miasto, wyłowienie kolorowych, ciekawych detali, odkrywanie na nowo tkanki ulicznej, chcę zaprosić mieszkańców do identyfikacji z miastem oraz z lokalną architekturą.

Zapraszam do współpracy.

Agnieszka Przybylska

I graduated from the University of Gdańsk, Faculty of Management, Department of Business Economics, completed 1st and 2nd stage of an interior design course performed by Educational Institution Art & Decor in Warsaw, I am currently studying at Sopocka Szkoła Wyższa (Sopot College) at the Faculty of Architecture, Engineering and Art. I belog to PRO Domestica Club, where I attend courses for architects & ilustrators continually as well as I am a part of creative revolution.

For last 12 years I have worked in construction industry. I was part of a team that implemented projects such as reconstruction of the T2 terminal at the CDG airport in Paris, construction of the Liège-Guillemins railway station in Belgium (project Santaiago Calatrava), construction of Louis Vuitton Foundation in Paris (project Frank Gehry).

My design services are distinguished by the fact that each project is under cyclic engineering and construction supervision. Thanks to this consultations, my artistic visions are not detached from the problems of building performance as well as from legal and construction reality.

My illustrations mainly focus on architecture. I propose an alternative view of the city, catching colorful, interesting details, rediscovering the street tissue, I want to invite residents to identify with the city and local architecture.

Enjoy my works,

Agnieszka Przybylska