Jestem Edukatorką ogólnokrajowego programu edukacyjnego Kształtowanie przestrzeni (klik, klik), który jest realizowany przez Izbę Architektów RP wraz z Fundacją Promocji Architektury SARP.

IDEA

Każdy z nas ma wpływ na przestrzeń, która go otacza, niezależenie od swojego wieku, wykształcenia, profesji czy miejsca zamieszkania. Często zapomina się o tym, zauważając tylko decyzję podejmowane przez samorządy, architektów czy planistów. Program edukacyjny powstał po to, by kształtować świadome społeczeństwo: ludzi, którzy zgłaszają wartościowe projekty do budżetu obywatelskiego i potrafią zadbać o estetyczne szyldy swoich miejsc pracy; umieją czytać plan miejscowy i zadbać o ergonomię w mieszkaniu; doceniają lokalny koloryt swoich miast i są otwarci na nowoczesne rozwiązania architektoniczne; są częścią społeczeństwa obywatelskiego i nie boją się mieć indywidualnego podejścia do najbliższej przestrzeni; czują dumę płynącą z tożsamości lokalnej i bez kompleksów poruszają się poznając nowe rejony; są odpowiedzialni za swoje miejsce na ziemi.
Proponowana otwarta formuła zajęć zawiera w sobie prezentacje, dyskusje, burze mózgów oraz część warsztatową, zostawiając miejsce na eksplorowanie najbliższego otoczenia oraz modyfikacje wprowadzane przez edukatorów. Program jest elastyczny, dzięki czemu cały czas jest udoskonalany przez wkład osób, które biorą w nim udział.

CELE

Cele Programu:
• Rozwijanie świadomości przestrzeni, w której się poruszamy i którą zamieszkujemy.
• Rozwijanie zrozumienia technicznych i estetycznych aspektów przestrzeni zabudowanej.
• Zapoznanie z rodzajami dokumentów planistycznych i projektowych.
• Zwrócenie uwagi na regionalne tradycje architektoniczne i urbanistyczne, budowanie tożsamości kulturowej.
• Kształcenie świadomości obowiązków, praw oraz ról odgrywanych przez twórców i użytkowników przestrzeni zabudowanej.
• Zapoznanie ze słownictwem potrzebnym do dyskusji na temat cech i jakości budowli oraz przestrzeni zabudowanej oraz tego, jaki mają wpływ na życie mieszkańców.
• Rozwijanie umiejętności krytycznego oraz analitycznego rozwiązywania problemów.
• Propagowanie twórczego myślenia oraz kreatywności.
• Promowanie świadomości społecznej oraz rozwoju osobistego.
• Kształtowanie zdolności pracy indywidualnej, pracy w grupie, gospodarowania czasem, komunikacji oraz prezentacji zagadnień.

KONTAKT

Napisz do mnie na adres agnieszka@goodroom.com.pl, aby zorganizować zajęcia.

Program podzielony jest na trzy cykle, z których każdy składa się z pięciu spotkań.
Struktura programu jest czytelna bardzo ciekawa, składa się z trzech cykli:

  • „A” – „Ja i przestrzeń”
  • „B” – „My i przestrzeń”
  • „C” – „Czas i przestrzeń”