Raum fuer die Zeit

Nie jestem wielką podróżniczką, ot czasem uda mi się zobaczyć ładne miejsce. Może dlatego, że wyjazdy nie przytrafiają mi się nader często, cenię każdy z nich ogromnie.

I’m not a big traveler, sometimes I get to see a nice place. Trips do not happen to me very often so I value every one of them enormously.

Jest jedno takie miejsce, do którego uwielbiam wracać. To dolina Niederthai, a w zasadzie miejsce ok 1,5 km ponad nią – dwie folkowe chaty czyli Gaestenhaus Bichl. Pierwszy raz byłam tam w wieku chyba 10 lat, potem wracałam co kilka sezonów. Ostatni raz podziwiałam uroki tyrolskiego Bichla zimą 2018. Uważam, że to najbardziej magiczne miejsce, które kiedykolwiek odwiedziłam. Niesamowite jest to, że za każdym razem, gdy tam jestem, ta okolica nabiera większej wartości w moich oczach, jestem nią totalnie oczarowana.

There is one place that I love to come back to. This is the Niederthai valley, and in fact a place about 1.5 km above it – two folk huts – Gaestenhaus Bichl. The first time I was there at the age of 10 years, then I came back every few seasons. The last time I admired the charms of Tyrolean Bichle in the winter of 2018. I believe that this is the most magical place that I have ever visited. It is amazing that every time I am there, this area grows pretty, I am totally enchanted with it.

20180219_095653

Cisza.

Silence.

Panuje tam niesamowita cisza. Błoga, czysta cisza, która pierwszego dnia pobytu aż niemalże pulsuje i piszczy w uszach. To jest taka niezwykła cisza, która nakazuje pokornie ściszyć dzwonek i wibracje w telefonie, tu nie szukasz radia, pilota do telewizora, nie ładujesz też głośnika jbl. Po prostu trwasz w zachwycie, w tej kojącej, terapeutycznej ciszy.

There is incredible silence there. Blissful, pure silence, which on the first day of your stay almost pulsates and sings in your ears. This is such an extraordinary silence that makes you turn off the bell and vibrations on your mobile, you are not looking for a radio, a TV remote control, you do not load a jbl speaker. You just keep in awe, in this soothing, therapeutic silence.

20180219_095640

Powietrze.

Air.

Powietrze tam jest absolutnie prima sort. Ostre, rześkie, przejrzyste, obezwładniające dosłownie!

The air there is absolutely prima sort. Sharp, crisp, transparent, overpowering literally!

20180219_095616

Widoki.

Views.

Obudzić się rano, otworzyć skrzypiące drewniane drzwi balkonu z zaszronionymi malutkimi szybkami, wejść taras i podziwiać jak słońce obnaża promieniami coraz większe połacie gór- bezcenne.

To wake up in the morning, open the squeaky wooden door of the balcony with frosted tiny windows, enter the terrace and admire how sun illuminates the mountains– priceless.

20180219_081918

20180219_082713

20180219_080805

20180219_073615

20180219_082646

Wnętrza.

Interiors.

Chaty Bichala niezmiennie od zawsze konsekwentnie trzymają fason folkowego Tyrolu. Coś pięknego! Ręcznie robione i zdobione drewniane meble, piękne, grube, szorstkie tkaniny głownie w czerwono-białą kratę, piece gliniane, dużo pamiątek z przewagą sakralnych motywów. Każdy detal ma tam swoje miejsce, a niby podrzucony od niechcenia. Wszystko niby stare i obdrapane, a tak naprawdę pięknie utrzymane, zakonserwowane i zachowujące funkcje użytkowe.

Bichal’s huts have always consistently kept the folk style of Tyrol. Something beautiful! Hand-made and decorated wooden furniture, beautiful, thick, rough fabrics mainly in red and white plaid, clay stoves, a lot of memorabilia with a predominance of sacral motifs. Every detail has its place there, althout it looks as it were put casually. It seems everything is old and dilapidated, but it is really beautifully maintained, preserved and retaining utility functions.

20180219_083318

20180219_085013

20180219_084943

20180219_085008

20180218_080910

20180218_080747

20180219_082017

20180219_082840

 

 

 

20180219_082951

20180219_082833

20180219_083526

20180221_10395920180219_095745

20180219_082051

20180219_095715

20180219_095751

20180221_103924

20180221_103844

Tuż koło dwóch jakże urokliwych domów stoi maleńka kapliczka, w której przechowywane są wspomnienia i zanoszone modlitwy w intencji najbliższych Rodziny Gospodarza. Bardzo urokliwe miejsce, poruszające.

Right next to two charming houses there is a tiny chapel, in which memories and prayers are held for the intimates of the Host Family. A very charming place, moving.

20180223_171515

20180223_171557

20180223_171602

20180223_171705

 

20180223_171716

20180223_171751

20180223_171648

20180223_171609

20180223_171630

Miejsce na czas, miejsce na myśli. Przepiękne!

A place for time, place for thoughts. Beautiful!

28275508_1600154226739388_68305119_o